Навигация .:·
Опрос .:·


Якому стилю Ви надаєте перевагу?барокко

готики

східному

модерн

хайтек hi tech

інше.Добавил skin
голоса: 40
Прошлые опросы


Структура бетону .:·

Структура бетону як штучного конгломерату відрізняється складним комплексом взаємопов’язаних елементів, які значно різняться своїми властивостями і перебувають у твердому, рідкому і газоподібному станах. Основними структурними елементами бетону є в’яжуче, заповнювач і порова частина його будови. Бетони різних видів характеризуються широким діапазоном зміни якісного і кількісного складів їх, з чого і випливають особливості їхньої структури.
Враховуючи складність структури бетону, її вивчають на різних рівнях, розглядаючи макро- та мікроструктуру його.
На макрорівні бетон складається із зерен крупного заповнювача та матриці, що представлена цементно-піщаним розчином. Рівень мезоструктури включає дрібний заповнювач та матрицю із гідратованого цементу.
На мікро ріні гідратований цементний камінь складається з продуктів гідратації (портладиту, етрингіту, гідросилікатів кальцію, гелевидної фази) та не гідратованих зерен цементу, пор і вод, що заповнює пори.
Для характеристики мікроструктури цементного каменю розроблено цілий ряд моделей, в тому числі Т.Пауерса, Ісаї, Р.Фельдмана, Р.Середи. Ці моделі відрізняються різною кваліфікацією води та різним трактуванням її впливу на характеристики цементного каменю.
Властивості мікроструктури залежать від мінералогічного складу гідратних новоутворень. Змінюючи мінералогічний склад в’яжучого матеріалу на умови тверднення, можна отримати різні типи мікроструктури цементного каменю: ніздрювату, зернисту, волокнисту, стільникову або складну (комбіновану), що представлена різними типами структур.
Між фазову поверхню та внутрішню поверхню новоутворень у сумі можна вважати як поверхню фаз, що впливає на процеси синтезу властивостей та розвиток корозії каменю.
Однією з важливих характеристик бетону є його порова структура, або поровий простір, який визначається як об’єм, не заповнений твердою фазою.
При визначенні порового простору розрізняють такі поняття:

 • - пористість (як частину загального об’єму, що займають пори);
 • - внутрішню питому поверхню пор (як доступну поверхню в одиниці об’єму або мас даної речовини);
 • - поділ загального об’єму за їхніми розмірами.
  Порова структура бетону формується від моменту замішування сухої суміші водою до її затверднення та отримання штучного конгломерату.
  Порова структура каменю визначається вихідним фізичним станом бетонної суміші, величиною водоцементного відношення, різновидами продуктів гідратації, їхніми розмірами та морфологією.
  Порова структура впливає на властивості бетону, насамперед на його довговічність, що оцінюється здатністю матеріалу чинити опір дії зовнішнього середовища. На базі існуючих уявлень про структуру порового простору бетону і її залежності від різних технологічних параметрів: складу бетону, властивостей матеріалів, хімічних добавок, умов ущільнення та твердіння – розробляються сучасні способи захисту бетону від руйнівної дії фізичних та хімічних факторів.
  Залежно від співвідношення кількості цементу до заповнювача (Ц/З), бетон може мати різну структуру, внаслідок чого вплив його складових на властивості конгломерату буди різним. Відомі структури бетону умовно можна поділити на три типи: базальну, контактну та пористу.
  Перший тип (базальна) характеризується достатньо великим вмістом цементного тіста, зерна заповнювача розсунуті на значну відстань і практично не взаємодіють між собою.
  Другий тип (контактна) відрізняється тим, що цементне тісто заповнює лише пори між зернами заповнювача, не значно розсуваючи їх (відстань у місцях контакту становить 1...3 діаметри зерен цементу).
  У структурі третього типу (пориста) цементне тісто лише обволікає зерна заповнювача шаром невеликої товщини, а пори між зернами заповнювача частково заповнюються цементним тістом.
  Зазвичай важкий бетон має контактну структуру, для піщаного (дрібнозернистого) бетону, що використовується при виготовленні армоцементованих конструкцій, характерна базальна структура, а для штукатурних та мурувальних розчинів, а також крупно пористого бетону – пориста.
  Кожний тип структури відрізняється певними закономірностями, що визначають міцні сні та спеціальні властивості бетону. З іншого боку, для кожної структури можна виділити складники, що мають найбільший вплив на формування її властивостей. Наприклад, характеристики структури першого типу обумовлені властивостями цементу, у структурах другого та третього типів, де заповнювач створює жорсткий скелет, властивості бетону визначаються властивостями не тільки цементу, але й заповнювачів. Існуючі залежності властивостей бетону від структури та якості матеріалів слід враховувати при проектуванні його складу.
 • Галерея .:·
  Gallery1/Balyasyny
  Скачать Размер:546x425
  Останні зміни .:·
  Новинки
  Прайси